Cart

Algemene voorwaarden winacties INHOUSE Wonen

 

Op alle winactie van INHOUSE Wonen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Deelname aan acties van INHOUSE

 • Deelname aan een INHOUSE Wonen winactie is altijd gratis.
 • Deelnemen doe je door te reageren op een social media post op een van de social media kanalen van INHOUSE Wonen. Of door het invullen van een inschrijfformulier, mits van toepassing.
 • Een persoon mag per winactie 1 keer deelnemen
 • Deelname aan acties van INHOUSE Wonen is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van INHOUSE Wonen zijn uitgesloten van deelname.
 •  De looptijd van winacties wordt altijd vermeld in de social media post, hierbij wordt ook de datum waarop de winnaar gekozen wordt vermeld.
 • INHOUSE Wonen is ten allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of acties zonder opgaaf van reden te stoppen.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder enig overleg gedeeld met externen, tenzij er toestemming is gegeven.
 • Persoonsgegevens kunnen door INHOUSE Wonen gebruikt worden voor het aanmelden voor de INHOUSE Wonen nieuwsbrief. Deelnemer staat zelf vrij zich hiervan uit te schrijven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 • Alleen personen woonachtig in Nederland mogen deelnemen.

Winnaars

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een emailadres is achtergelaten wordt de winnaar per mail op de hoogte gesteld.
 • De winnaar wordt vermeld in een social media bericht of e-mailnieuwsbrief.
 • Wanneer de winnaar zicht niet binnen één week na bekendmaking meldt, wordt er een andere winnaar aangewezen.
 • INHOUSE Wonen is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 •  Deelnemers die geen prijs gewonnen hebben, worden hier niet van op de hoogte gesteld.

Prijs

 • Het is niet mogelijk het gewonnen product te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • INHOUSE Wonen is niet verantwoordelijk voor de staat waarin het product zich bevind bij levering of schade die tijdens levering is ontstaan.
 • De gewonnen prijs wordt binnen 2 weken na bekendmaking naar de desbetreffende winnaar verzonden.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over één van onze winacties vragen wij je ons contactformulier in te vullen. Vermeld hier altijd de naam van de winactie bij.