Cart

Actievoorwaarden INHOUSE fotoactie!

INHOUSE fotoactie en maak kans op een fotodoek van 1,20m x 0,8 m, looptijd vanaf 28 augustus t/m 1 oktober 2017 en is een initiatief van INHOUSE Nederland B.V. , hierna allen te noemen INHOUSE, tenzij anders vermeld.

Deelnemers kunnen enkel online en na aanmelding deelnemen met de fotoactie. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon/verblijfplaats te hebben in Nederland, België of Duitsland. Bij deelname onder de 18 jaar dient er toestemming te zijn van één van de ouders. Medewerkers van INHOUSE zijn uitgesloten van deelname. Deelname aan de fotoactie is geheel gratis. Deelnemers nemen deel aan de fotoactie door het invullen van de gevraagde gegevens op in-house.nl/fotoactie. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin de bevestiging en de instructies die gelden voor de fotoactie. INHOUSE behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of uit te sluiten van deelname indien de deelnemer zich niet houdt aan de actievoorwaarden en/of bij onvolledige en/of onjuist ingevulde gegevens. Met het invullen van de gegevens, geeft de deelnemer aan de fotoactie INHOUSE toestemming de gegevens waaronder naam, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan in een beveiligde database en de deelnemer op de hoogte te houden van al haar activiteiten en aanbiedingen.

Binnen 2 weken na afloop van de fotoactie (na 01-10-2017) wordt de winnaar van het fotodoek beoordeeld door INHOUSE Nederland B.V. De prijswinnaar wordt persoonlijk per e-mail en/of telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag. Zijn/haar naam en eventueel woonplaats wordt gepubliceerd op de social media kanalen van INHOUSE, Facebook, Twitter en Instagram en in de e-mailnieuwsbrief. Direct na de uitslag worden de leukste foto's en de meest gepinde items gepubliceerd op in-house.nl/inspiratie en zullen worden gepubliceerd in de e-mailnieuwsbrief en social media kanalen van INHOUSE. Door deelname aan de fotoactie verleent de deelnemer toestemming voor deze publicaties.

De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien de winnaar niet reageert binnen één week na berichtgeving, of anderszins de gewonnen prijs weigert of niet accepteert, vervalt de prijs aan INHOUSE en heeft INHOUSE het recht de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken. Op deze fotoactie zijn de bepalingen als vastgelegd in de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.

INHOUSE Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor storingen in en/of fouten tot het internet en/of de website en/of fouten in de vestiging. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de actie, de door de INHOUSE uit te keren prijs, of anderszins. INHOUSE en de door haar ingehuurde organisaties besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze actie. Het kan voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onvolledigheden, taalfouten of andere fouten op de website of andere door INHOUSE openbaar gemaakte commerciële uitingen betreffende de fotoactie in de periode van 28 augustus t/m 1 oktober 2017, kunnen niet aan INHOUSE worden tegengeworpen noch enige verplichting voor INHOUSE doen ontstaan. Indien de actievoorwaarden niet in een bepaalde situatie voorzien, heeft INHOUSE Nederland B.V. het recht om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan een ieder zich dient te houden.

INHOUSE ©augustus-2017