Cart

Faillissement INHOUSE Amsterdam

UPDATE: 19-01-2018

Op 10 januari hebben we u geïnformeerd inzake het faillissement van de winkels van onze franchisenemer in Almere. Vandaag ontvingen wij onderstaand bericht van de curator. 

Op 9 januari jl. is het faillissement uitgesproken van Pronto Wonen, Profijt Meubel en Practica Almere. De winkel en het magazijn zijn gesloten. Het onderzoek naar de mogelijkheid van een doorstart is in volle gang. De curator staat hierover in contact met meerdere partijen. Wij kunnen ons voorstellen dat u snel duidelijkheid wenst. Hangende het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart kunnen echter geen nadere mededelingen worden gedaan, omdat er nog geen concreet nieuws is. Evenwel kunnen we u informeren dat er voortvarend te werk wordt gegaan.

We informeren u voorts dat het ook in uw belang is de mogelijke doorstart af te wachten, omdat bij een doorstart de kans het grootst is dat uw bestelling uiteindelijk wordt geleverd. Garanties of toezeggingen hierover kunnen wij in dit stadium helaas niet doen. Zodra het mogelijk is zult u nader worden geïnformeerd.

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest uzelf kenbaar te maken als gedupeerde, dan kunt u dit alsnog doen door gebruik te maken van dit formulier.